Ett fält av vindkraftverk utspridda över ett vidsträckt gyllenbrunt land under en klarblå himmel visar vindkraftens växande roll i Sveriges energiförsörjning. Turbinerna, med sina stora vita blad, står högt i rader och utnyttjar vindenergi. Landskapet är platt med avlägsna kullar som knappt syns i horisonten. Ett fält av vindkraftverk utspridda över ett vidsträckt gyllenbrunt land under en klarblå himmel visar vindkraftens växande roll i Sveriges energiförsörjning. Turbinerna, med sina stora vita blad, står högt i rader och utnyttjar vindenergi. Landskapet är platt med avlägsna kullar som knappt syns i horisonten.

Vindkraftens växande roll i Sveriges energiförsörjning

Vindkraften har en lång historia som sträcker sig tillbaka till 1800-talet, när den första elproducerande vindmöllan byggdes i Danmark. Under 1900-talet fortsatte utvecklingen av vindkraftverk, men det var inte förrän på 1990-talet som vindkraften började ta fart i Sverige.

Ett investeringsbidrag infördes, vilket satte fart på utbyggnaden, och några år senare kom miljöbonusen som innebar att vindkraftsproducenter fick tillgodogöra sig elskatten.

Utvecklingen idag

Vindkraften spelar en allt mer central roll i Sveriges energiförsörjning. Enligt Energimyndigheten stod vindkraften för 21 procent av Sveriges elproduktion under 2023, vilket är en ökning från 16 procent under 2021. Prognosen är att vindkraften kommer att fortsätta öka och stå för 52 TWh år 2025.

Utbyggnadstakt

Utbyggnaden av vindkraften fortsätter i en hög takt. Under fjärde kvartalet 2023 beställdes vindkraftsturbiner på 730 megawatt, vilket gör det till fjärde bästa kvartalet någonsin. År 2024 inleddes med att elproduktionen från vindkraft slog rekord efter rekord. Ny statistik från Svensk Vindenergi över vindkraftsutbyggnaden i Sverige ger också flera positiva besked, bland annat att det beställdes 730 megawatt nya turbiner under fjärde kvartalet 2023 vilket gör det till det fjärde bästa någonsin, och att driftsättningen av ny vindkraft var fortsatt stor med totalt 1 973 MW under året.

Ekonomiska aspekter

Vindkraften är en förnybar energikälla som inte släpper ut koldioxid under produktionen, vilket gör den till en viktig del i omställningen till en fossilfri energiförsörjning. Dessutom är vindkraften en lokal energikälla som kan bidra till att minska Sveriges beroende av importerad energi. Vindkraften är berättigad till elcertifikat som idag har ett värde på 7-10 öre/kWh vilket leder till att landbaserad vindkraft behöver ett elpris på 40-45 öre för att vara lönsam.

Tillverkning

Tillverkningen av vindkraftverk är en viktig del av vindkraftens utveckling. Det tar cirka 4-6 månader för ett modernt vindkraftverk att producera lika mycket energi som det går åt för dess tillverkning. Livscykelanalyser visar att energiförbrukningen för tillverkning, transport, byggande, drift och rivning av ett vindkraftverk motsvarar cirka 1 % av dess energiproduktion under livslängden. Motsvarande tal för till exempel ett oljekondenskraftverk är cirka 12 %.

Fördelar och nackdelar

Vindkraften har flera fördelar, bland annat att den är en förnybar energikälla som inte släpper ut koldioxid under produktionen. Dessutom är vindkraften en lokal energikälla som kan bidra till att minska Sveriges beroende av importerad energi. En nackdel är att vindkraften är en intermittent energikälla som inte alltid kan producera el när det behövs. Detta kan leda till att elpriserna varierar beroende på vindförhållanden.

Teknologiska framsteg

Teknologiska framsteg har spelat en avgörande roll i vindkraftens utveckling. Moderna vindkraftverk är effektivare och producerar mer el än tidigare generationer. De högre tornen och större turbinerna har möjliggjort en ökad elproduktion, samtidigt som kostnaderna för produktionen har minskat.

Större turbiner

De senaste åren har vindturbinerna blivit allt större. Detta har lett till att elproduktionen per turbin har ökat. Större turbiner kan producera mer el eftersom de kan utnyttja vindenergin mer effektivt. Dessutom har större turbiner en högre effektivitet, vilket innebär att de kan producera mer el per enhet vind.

Högre torn

Högre torn har också spelat en viktig roll i vindkraftens utveckling. Högre torn möjliggör att vindturbinerna kan placeras på högre höjd, vilket innebär att de kan utnyttja vindenergin mer effektivt. Dessutom kan högre torn minska vindturbins buller och öka deras effektivitet.

Avancerad styrning

Avancerad styrning har också spelat en viktig roll i vindkraftens utveckling. Moderna vindkraftverk är utrustade med avancerade styrsystem som kan optimera elproduktionen i realtid. Detta innebär att vindkraftverken kan producera mer el och minska sina kostnader.

Materialutveckling

Materialutvecklingen har också spelat en viktig roll i vindkraftens utveckling. Moderna vindkraftverk är tillverkade av lätta och starka material som kan minska vikten och öka styrkan. Detta har lett till att vindkraftverken kan producera mer el och minska sina kostnader.

Digitalisering

Digitaliseringen har också spelat en viktig roll i vindkraftens utveckling. Moderna vindkraftverk är utrustade med avancerade sensorer och styrsystem som kan övervaka och optimera elproduktionen i realtid. Detta innebär att vindkraftverken kan producera mer el och minska sina kostnader.

Energilagring

Energilagring har också spelat en viktig roll i vindkraftens utveckling. Moderna vindkraftverk är ofta kombinerade med energilagringssystem som kan lagra el när den produceras och sedan frigöra den när den behövs. Detta innebär att vindkraftverken kan producera mer el och minska sina kostnader.

Framtidens vindkraft

Framtidens vindkraft kommer att kännetecknas av större och mer effektiva vindkraftverk, samt en ökad kombination av vindkraft, solkraft och energilagring. Detta kommer att möjliggöra en mer stabil och pålitlig energiförsörjning, samtidigt som det bidrar till att minska Sveriges koldioxidutsläpp.